Domovská stránka

Nabízíme

Projektová činnost

 • urbanistické studie
 • architektonické studie
 • stavební a profesní projekce:
  • projektová dokumentace pro územní a stavební povolení
  • vypracování kompletní projektové dokumentace
  • průzkumy
  • autorské dozory
  • dokumentace skutečného provedení staveb
  • projekty pro výběr dodavatele stavby
  • realizační projekty
 • výkon inženýrské činnosti
 • výkon technického dozoru investora
 • vizualizace a počítačová animace návrhů — 3D zpracování návrhů
 • stavební management:
  • technický dozor investora
  • organizace a vyhodnocení výběrového řízení
  • zajištění kolaudace stavby
  • pokolaudační servis
 • zpracování dokumentace v anglickém a německém jazyce
 • zaměření pozemků, zajištění posudků k investičním záměrům atd.
 • zabezpečujeme
  • geodetické práce
  • inženýrsko-geologický průzkum
  • zpracování dokumentace EIA